Monoteizm Nedir?

Monoteizm temsilcileri kimdir, Monoteizm özellikleri nelerdir, Monoteizm hakkında bilgi.

Tabiatın tek bir tanrı tarafından yaratıl­dığı inancını taşıyan dindir. Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet gibi dinler tek tanrılı dinlerdir. Bu dinlerde tabiatta olan her olayın tanrı tarafından bilindiği ve yönetildi­ği inancı vardır.

monoteizmDin kurallarına uyanların cennete, uymayanların ise cehenneme gideceği inancı vardır. Tek tanrılı dinler, dinlerin son aşamasıdır. Tek Tanrılı dinler, sosyal hayata, hukuka, ahlaka, devlet yö­netimine, ibadet şekillerine ait kurallar ge­tirmiştir.

Türkler çok sayıda dinlere inanmışlar, sonunda Müslümanlığı kabul etmişlerdir.