Monogami Nedir?

Monogami tanımı, Monogami tek eşlilik hakkında bilgi.

Tek eşli evlilik. Bir erkeğin bir kadınla evlenmesidir. Türkler’de monogami ev­lenme şekli ilk defa İslamiyet’in kabulün­den önce görülür. İslamiyet’in kabulün­den sonra Arap gelenekleri etkisinde ka­lan toplumumuz monogami evlenme ye­rine polijini evlenme şeklini kabul etmiştir.

Cumhuriyet’in ilanından sonra yeniden monogami evlenme şekline dönülmüştür.

Aile devletin teminatı altına alınmış ve ev­lenme şekli kanunlarla belirlenmiştir.