Molekül Nedir, Molekül Ağırlığı Nasıl Hesaplanır

Bir Maddenin Molekül Ağırlığı Nasıl Hesaplanır, Molekül Modelleri Nelerdir.

Tabiatta hemen bütün maddeler moleküllerden meydana gelmiştir. Bir tuz tanesini veya bir su damlasını unsurlarına bölmek istersek bir an gelir ki artık bu maddeler daha ufak parçalara bölünemezler. İşte bölünemeyen bu parçaya MOLEKÜL adı verilir.

Eğer Molekülü de parçalamak istersek o zaman ne tuz, ne de ‘ su diye bir madde kalmaz ama ATOM adı verilen basit elemanlar elde ederiz: Parçaladığımız tuz molekülü bize 1 atom klor ve 1 atom sodyum, su molekülü ise 2 atom hidrojen ve 1 atom oksijen verir.

Tabiatta yüze yakın basit eleman vardır. Bunlar çeşitli biçimlerde birbirleriyle bileşerek 

molekul

değişik birtakım maddelerin moleküllerini meydana getirirler. Gerçekten de tabiatta bulunan bu yüze yakın elemanın pek azı bileşmemiş durumda bulunur. Maddenin molekül yapısında olduğu gerçeği ancak 18’inci yüzyılda kesinlikle ortaya konulabilmiştir. Fransız kimyacısı Larvoisier (1743-1794) ve İtalyan kimyacısı Avogadro (1776-1856) bu yolda kimya biliminin temellerini atmışlardır. Bu iki ünlü bilim adamı Molekül yani Kütlecik adı verilen şeyin bileşimindeki bütün atom türlerinin sayısını belirlemişlerdir. Yaptıkları deneylerle çeşitli maddelerin moleküllerini kimyasal formüllerle göstermişlerdir. Bu formüller, molekülü meydana getiren atomların birbirlerine göre hangi oranlarda bulunduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Örnek olarak Suyun formülünü (H?0) ele alalım: Bir su molekülü 2 Hidrojen (H) atomu ile 1 Oksijen (O) atomunu kapsar. Karbondioksitin formülü ise bu maddenin molekülünün 1 Karbon (C) atomu ile 2 Oksijen (O) atomundan meydana geldiğini ortaya koyar.

Eğer basit elemanların atomları bileşerek bileşiklerin moleküllerini meydana getirmemiş olsaydı tabiatta bu yüz basit elemandan başka hiçbir madde olmayacaktı. Böylece hiçbir hayat izine de rastlanamayacaktı. Ama Kimyasal ilgi adı verilen bir kuvvet yüzünden bu basit elemanlar birbirleriyle daima bileşebilmek imkânını ararlar. Bazı atomların ilginme Kuvveti daha büyüktür ve oksijen ile hidrojen ‘de olduğu gibi birbirlerine alışarak bileşirler.’ Bazıları ise daha oturmuş atomlardır, yalnızlığı severler.

Atomların birbiriyle ilginme Kuvveti ve molekül meydana getirme niteliği nereden doğar?

İki atomu ele alalım. Ortada bulunan Çekirdeğin etrafında elektrik yüklü tanecikler, Elektronlar dolaşmaktadır. Bu elektronlardan bazıları atomun dış yörüngelerinde dolanırlar. Oksijen atomunun dış yörüngelerinde ALTI, Argon atomunun dış yörüngelerinde ise Sekiz elektron dolaşmasını buna örnek olarak gösterebiliriz.

Dış yörüngelerinde sekiz elektron bulunan atomlar Durunmuş yani kararlı denge durumunda bulunan atomlardır. Bunlar, yalnızlıktan hoşlanırlar, bir başka atomla bileşmek eğiliminde değillerdir. Asal Gazların (Neon, Argon gibi) atomlar böyledir. Bütün öbür atomlar dış elektronlarının sayısını SEKlZ’e tamamlamayıp Asal Gazlara benzeme çabasındadırlar. Böylece dış yörüngesinde tek elektronu bulunan bir atom, dış yörüngesinde yedi elektron bulunan başka bir atomla bileşmek ister. İşte bu karakteristik tutum bütün kimya olaylarının temelidir.

Soydum (Na) atomunun’ dış yörüngesinde bir tek elektron vardır ve dış yörüngesinde 7 elektron bulunan Klor (Cl) atomuyla bileşmek istemektedir. Böylece Sodyum ve Klor kimyadaki adı Sodyum Klorür (Na Cl) olan mutfak tuzunu meydana getirirler. Atomlar arasında bazıları insan hayatı yönünden çok büyük önem taşırlar. Bunlar, Karbon (C), Oksijen (O), Hidrojen (H) ve Azot (N)’tur.

Bu önemli elemanların atomları da dış yörüngelerinde sekiz elektron sahibi olmak isterler. İşte bu yüzden dış yörüngelerindeki boşluktan en çok rastlanan eleman olan hidrojen atomuyla doldurmak çabasındadırlar. Tabiattaki bazı temel bileşikler böylece meydana gelir: Su (H20), Amonyak (NH3), Metan (CH4). Bu bileşiklerin aralarında yeniden bileşmesiyle canlı organizmaların temel maddeleri doğar: Karbonhidrat molekülleri (Şeker, Nişasta), yağlı ve proteinli maddelerin molekülleri. Bunlar hep düzinelerle, hatta yüzlerce atomun bileşmesinden meydana gelen dev moleküllerdir.

Molekül Gram Nedir?