Molekül Gram Nedir?

Molekül Gram nasıl hesaplanır, Molekül Gram  hakkında bilgi.

Molekül yapılı bir bileşiğin bağıl molekül ağırlığının gram olarak değe­rine, o bileşiğin molekül-gramı denir. Molekül gram kısaltılarak mol-gram şeklinde bazen de sadece mol şek­linde ifade edilir.

Örneğin: İki atomlu azot (Ng) mo­lekülü düşünelim. Azotun bağıl atom ağırlığı (N= 14 a.k.b.) olduğuna gö­re N2“‘nin bağıl molekül ağırlığı 28 a.k.b. olur. O halde, bir molekül-gram (mol-gram) azot 28 gramdır. Aynı şe­kilde CaS04 molekülünde element­lerin bağıl atom ağırlıkları (Ca= 40; S = 32; 0= 16) olduğuna göre CaS04‘ın molekül ağırlığı 100 gram olacaktır.

Molekül Nedir, Molekül Ağırlığı Nasıl Hesaplanır