Molar Konsantrasyon Nedir?

Molar Konsantrasyon hesaplama, Molar Konsantrasyon hakkında bilgi.

Bir çözeltinin 1 litresinde çözülmüş bu­lunan maddenin mol sayısına molar kon­santrasyon, kısaca molarite veya derişim denir. Örneğin, molar konsantrasyonu 1 mol/lt olan sodyum klorür (NaCI) çözelti­si denilirse 1 litresinde 1 mol (23 + 35,5 = 58,5 gr.) tuz bulunduğu, molar konsant­rasyonu 2 mol/lt olan sodyum klorür çö­zeltisi denilirse 1 litresinde 2 mol (2 x 58,5 = 117 gr.Jtuz bulunduğu anlaşılır. Bir çözeltinin molar konsantrasyonunu M = n/V formülüyle bulabiliriz.

M: Çözeltinin molar konsantrasyonu n: Mol sayısı V: Çözelti hacmi (İt) dir. Mol sayısı (n) yerine n = m/MA yazabiliriz, m: Çözünen maddenin miktarı MA: Çözünen maddenin molekül ağır­lığıdır.

Buna göre M = m.. formülünü ya­zabiliriz.

Kuvvetli Elektrolit Nedir?