Modifikasyon Nedir?

Modifikasyon çeşitleri nelerdir, Modifikasyon örnekleri, Modifikasyon hakkında bilgi.

Ortam şartlarımı canlının dış Görünü­münde (fenotip) meydana getirdiği kalıt­sal olmayan değişmeler. Canlıda bu şe­kilde ortaya çıkan değişmeler kalıtsal ol­madığı için eski ortam koşullarına gelin­ce eski halini alır.

Bunun en güzel örneği, çuha çiçeğin­de görülür (Primula sinensis). Bu çiçeğin kırmızı çiçek açan bir bireyini eğer orta­mı 30-35°C olan bir yere getirisek beyaz çiçek açar. Aynı modifikasyonbitkiyi bu defa 15-20°C’lik ortama getirirsek yine kırmı­zı renkli çiçekler oluşturur.

Bitkilerde çok rastlanan modifikasyon örneklerine bazen hayvanlarda da rastlanabilir. Himalaya tipi tavşanların soğuk ve sıcakta tüy renklerinin değişmesi sö­zü edilen olay için iyi bir örnektir.

insanda modifikasyon en çok merak edilen olaylardan bir tanesidir. Bu konu­daki en iyi bilgi ikizlerle yapılan çalışma­lardan elde edilmiştir: Doğumlarından he­men sonra farklı ortamlara yollanan ikiz kardeşler, büyüdüklerinde incelenmiş ve kendilerinde fiziki yapı açısından bir fark olmadığı görülmüştür. Fakat zeka ve sos­yal karakterlerinin modifikasyona uğradığı saptanmıştır.