Modifikasyon Nedir?

In Biyoloji, Fen Bilimleri, Genel 19 views

Modifikasyon çeşitleri nelerdir, Modifikasyon örnekleri, Modifikasyon hakkında bilgi.

Ortam şartlarımı canlının dış Görünü­münde (fenotip) meydana getirdiği kalıt­sal olmayan değişmeler. Canlıda bu şe­kilde ortaya çıkan değişmeler kalıtsal ol­madığı için eski ortam koşullarına gelin­ce eski halini alır.

Bunun en güzel örneği, çuha çiçeğin­de görülür (Primula sinensis). Bu çiçeğin kırmızı çiçek açan bir bireyini eğer orta­mı 30-35°C olan bir yere getirisek beyaz çiçek açar. Aynı modifikasyonbitkiyi bu defa 15-20°C’lik ortama getirirsek yine kırmı­zı renkli çiçekler oluşturur.

Bitkilerde çok rastlanan modifikasyon örneklerine bazen hayvanlarda da rastlanabilir. Himalaya tipi tavşanların soğuk ve sıcakta tüy renklerinin değişmesi sö­zü edilen olay için iyi bir örnektir.

insanda modifikasyon en çok merak edilen olaylardan bir tanesidir. Bu konu­daki en iyi bilgi ikizlerle yapılan çalışma­lardan elde edilmiştir: Doğumlarından he­men sonra farklı ortamlara yollanan ikiz kardeşler, büyüdüklerinde incelenmiş ve kendilerinde fiziki yapı açısından bir fark olmadığı görülmüştür. Fakat zeka ve sos­yal karakterlerinin modifikasyona uğradığı saptanmıştır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Modifikasyon Nedir?"


Top