Modern Aile Nedir?

Modern Aile yapısı ve özellikleri nelerdir, Modern Aile hakkında bilgi.

Ailenin tarihi gelişiminde en son aile şeklidir. Modern aile çağımızın aile şek­lidir. Bu aileler anne, baba ve evlenme­miş çocuklardan meydana gelir. Evlenme çağına gelen çocuklar başka bir aileyi oluşturur. Modern ailede mirastan eşit pay alma vardır. Aile devletin teminatı altındadır.Çocukların eğitiminde anne ve baba eşit haklara sahiptir.

Bu ailenin temeli özelliği kadın erkek eşitliğine dayanmasıdır.Evlenme karşılıklı bir sözleşme şeklinde olduğu gibi boşan­malar da rastgele değil, kanunlarla belir­lenmiştir.

Türk toplumunda aile devletin temina­tı altında olup medeni kanunlarla kadim ve erkeğin, hak ve çıkarları belirlenmiştir.