Mizah Nedir, Hakkında Bilgi

Mizah sözlük anlamı nedir, Mizah sanatı temsilcileri kimlerdir, Mizah hakkında bilgi.

Alaylı söz, yazı, resim sanatlarına tüm olarak mizah denir. Hiciv, hezil, taşlama, alay, şaka, latife, nükte, karikatür hep birer mizah eseridir. Bütün bu anlatış şekillerinin ortak özelliği neşe yaratmaktır.

Her toplumun değişik bir mizah anlayışı vardır. Mizah eseri de çok değişik şekillerde karşımıza çıkar: Şiir, karikatür, sözle anlatılan fıkra, hikaye, roman, tekerleme, komedi gibi kılıklara girer. Mizah eseri, bazen bir kişinin yaratma mahsulü olur, bazen da bütün bir toplumun. Nasrettin Hoca gibi, Diyogenes gibi filozofların başlı başına birer mizah şaheseri halini aldığı da bilinen bir gerçektir.

Mizah eserinin yapısı, insanda gülme isteğini uyandırmaktır. Bunun için, belli bir ruh hali hazırlar, söyleyeceğini en beklenmedik şekilde söyler. Yazının, sözün sonuna kadar, maksadın ne olduğunu anlayamayan dinleyici, okuyucu, birdenbire beklemediği hoş bir sonla karşılaşınca kendini tutamaz, güler.

Mizah toplum hayatının geliştiği çevrelerde görülür. Bizde de, en çok büyük şehirlerde, önce sözlü, sonra yazılı mizah eserleri görülmüştür. Meddahlar, padişahların nedimleri, dalkavukları gibi kimseler, sözlü mizahı yaratan, yayanlardı. Yazılı mizah, biraz da gazeteyle geliştiği için, 19. yüzyıla gelinceye kadar, bizde gerçek mizah eseri azdı. Bazı hazırcevap, nükte yapan insanların sözleri ise, yazıya geçirildiği kadar kalmıştır. Son devirlerin büyük sözlü mizahçıları arasında Fuat Paşa, Vefik Paşa, İzzet Molla, Abdülhak Hamit,Muhsin, Kambur Nazif, Borazan Tevfik, Süleyman Nazif, Ahmet Haşim gibi, söz-yazı sanatçıları gösterilebilir.