Miyopluk Nedir, Tedavisi

Miyopluk kusuru nedir, Miyopluk nasıl tedavi edilir, Miyopluk hakkında bilgi.

Bir göz bozukluğudur. Bu gibi gözlerde cisimlerin görüntüleri ağ tabakalarının (gözün duyar kısmının) önünde kaldığı için miyoplar 5 m. den ötesini iyi göremezler. Miyop gözde göz yuvarlağı normalden daha uzundur.

Miyopluğu doğuran sebeplerin en başında kalıtım (irsiyet) gelir. Almanlar arasında miyopların çok oluşunun bundan ileri geldiği kabul edilir.

Meslekleri icabı eşyaya yakından bakmak zorunda kalmak da miyopluğu doğuran sebeplerden biridir. Çünkü, bir şeye çok yakından bakarken göz kasları gerilerek yorulur, kuvvetini yavaş yavaş kaybeder. Bu gibi gözler yakına, uzağa göre yapılması gereken uyumu gösteremez. Vücudun zayıf olması da miyopluğun ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Miyoplar, başlangıçta gazeteyi, kitabı normal okuma mesafesi olan 25 – 30 santimden okuyabilirler, yalnız oldukça uzaktaki cisimleri iyi seçemezler. Vaktinde önlenmezse, miyopluk zamanla artar; bu durumda, miyop bir kimse, okuyacağı şeyi burnunun ucuna kadar yaklaştırmak zorunda kalır. Gene bundan dolayı, miyop çocuklar sınıfta kara tahtaya yazılanları iyi seçemezler. Miyopluk yaşla ilerlediğinden öteki göz bozukluklarından daha kötü sayılır.

Miyopluk Tedavisi: Miyopluğun tedavisinde iki noktaya önem verilmelidir: Birincisi, daha başlangıçtan gözlük kullanmalı, böylece miyopluğun hiç olmazsa ilerlemesi önlenmelidir; ikincisi, çok yakından bakmayı gerektiren işleri bırakmalıdır.
Miyopluğun derecesine göre kullanılacak gözlükleri bir göz hekimi, muayeneden sonra, tesbit eder.

Gözlük devamlı olarak kullanılmalı, ayrıca hiç olmazsa yılda bir defa gözleri yeniden muayene ettirmelidir. Böylece, miyopluğun ilerleyip ilerlemediği kollanmış olur. Küçük yaşlarda, miyopluk henüz ilerlemeden takılan gözlüklerle, bozukluğun giderilmesi de kabildir.

Miyopluk, kalıtımla ilgili olduğu için, hele miyop ana-babadan doğan çocukların kötü ışık altında okumalarını, çalışmalarını önlemelidir.