Mitolojide Ares Kimdir?

- in Genel
0

Ares ne zaman yaşadı, Ares özellikleri nelerdir, 12 Tanrıdan biri olan Ares hakkında bilgi.

Yunan mitolojisinde Olympos’taki on iki büyük tanrıdan biridir. Daha sonraları Romalılar’m Savaş Tanrısı Mars ile aynı olarak görülmeye başlanmıştır. Yunanlıların nazarında Ares savaş, şiddet, gözü kapak cesaret tanrısıydı. Sembolleri, cirit ve kılıç başta olmak üzere, meşale, köpek, atmacaydı.

Halk muhayyelesi onun etrafında kötülük unsuru taşıyan bir sürü tanrı daha görüyordu. Bunların arasında Agon (dövüş), Eris (nifak), Deimos ile .Phebos (dehşet ve korku), Enyo ile Keres (kanlı olaylar tanrıları) bulunur.

Efsaneye göre Ares, Tanrılar Tanrısı Zeus ile Evlilik Tanrıçası Hera’nın oğullarıydı. Bilhassa Herakles ve Athena’nın düşmanıydı. Kavgalarının gürültüsü bütün Olympos’u kaplardı. Bir gün Ares’i Aloades devleri kıskıvrak bağladılar, Ares’i Hermes kurtardı.

aresAres’in en iyi anlaştığı tanrıça Aphrodite idi. Aralarındaki bu münasebet bir aşk masalının doğmasına sebep olmuştur: İki aşığın Hephaestos (Vulcanus) tarafından nasıl yakalandıkları, bir ağacın içine hapsedilerek ölümsüzlerin önünde nasıl kepaze edildikleri Omiros’un Odysseuun da uzun uzun anlatılır. İtilada da ise Ares sadece dövüş ve şiddet tanrısı olarak ele alınmıştır: Athena, ya da Athena’nın korudukları tarafından sık sık yenilgiye uğratıldığı görülür.

Ares Eski Yunanistan’da halk tarafından pek fazla tutulmamıştı. Ares üzerine kurulan efsanelerin merkezi Trakya’dır, sonradan bu efsaneler Beotia’ya yayılmıştır. Ares’in The-bai’de bir tapınağı vardı. Öteki tapınakları Lakonia, Armenia ve Terezena’da idi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir