Mistisizm- Gizemcilik Nedir?

Akımı nedir, Mistisizm temsilcileri kimlerdir, Mistisizm hakkında bilgi.

Dinde, felsefede bir inanış, görüş yoludur. Aklın yetmediği alanlarda, özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe ya gönül yolu ile, ya da bir irade zorlamasıyla ulaşılabileceğini kabul eder. İslam mistisizmine tasavvuf denir.

Felsefe tarihinde, mistisizm şüpheciliğe (septisizme) karşı bir tepkidir, hayal ve akıl gücünü silerek yerine duyguyu koyar, ötekilerin işini duyguya, sezgiye gördürür. Bu bakımdan, yargılama, gözlem değerlerine dayanan akılcı görüşe aykırı, sezgiye dayanan her görüştür.

Mistisizm, akıl yolundan varlığını anladığımız bir gerçeklik fikrini reddeder, asıl gerçeğe duygu, sezgi yolundan ulaşmak ister.