Mississippi Nehri Hakkında Bilgi

Mississippi Nehri nerededir, Mississippi Nehri nereye dökülür, Mississippi Nehri hakkında bilgi.

Kuzey Amerika’nın en büyük nehridir, Dünya’nın da en büyük nehirlerinden biridir. Uzunluğu 4.200 km.’dir. İtasca Gölünden çıkar, güney doğrultusunda akarak Meksika Körfezi’ne dökülür. Missouri de dahil olmak üzere bütün kollarıyla birlikte suladığı alan 3.000.000 km’yi geçer. Mississippi Kızılderililer’in dilinde Koca Irmak anlamına gelir.

Mississippi’nin doğduğu yer olan İtasca Gölü’nün deniz yüzeyinden yüksekliği 462 m.dir. Nehir buradan denize kadar olan binlerce kilometrelik yol boyunca taşıdıkları (alüvyonları) Meksika Körfezindeki çatalağızında (deltaya) yığar. Bu çatalağzının kapladığı 30.000 knr’den fazla bir alan baştan başa bataklıktır. Nehir, yolunun yüzlerce kilometrelik kısmını da taşıdığılığlarla doldurmuştur.

Ohio’dan Meksika Körfezi’ne kadar nehrin iki kıyısı boyunca uzanan verimli ovalar binlerce yıldan beri taşınan alüvyonlardan meydana gelmiştir. Bugün de Mississippi her yıl Atlas Okyanusu’na 400.000.000 ton kum, toprak taşır. Nehrin eskiden, her yıl yol açtığı büyük su baskınlarını önlemek için yolu üzerinde regülatörler, barajlar yapılmıştır.

Mississippi nehrinin A.B.D. ulaştırma işlerinde çok büyük faydası vardır. Missouri de dahil olmak üzere bütün kollarıyla beraber ulaştırma işlerinde kullanılan kesimlerinin uzunluğu 20.000 kilometreyi bulur.
Mississippi nehrinin 250’den fazla kolu vardır. Bunların en önemlileri Missouri, O’nio, Arkansas, Red River ve Des Moines’tir.