Mısır Piramitleri Hakkında Bilgi

Piramit Nedir, Firavun Nedir, Mısır Medeniyeti Nedir, Mısır Piramitleri Hakkında Bilgi, Dünyanın Yedinci Harikası Nedir.

Eski Mısırlılar, Firavun adı verilen imparatorlarını tanrılarının torunları olarak sayar, taparcasına severlerdi. Dinsel inançlara göre firavunları uyruklarından ayıran bu yüce üstünlük, ölümden sonra da devam etmekteydi. İmparatorun ruhu Öbür Dünya da da kendine yaraşan şeref köşesini alır ve egemenliğini sürdürürdü.

Gerçekten de birçok Eski Mısır mezarında şu kitabeye rastlanır.

Girdiğin bu kapı, ölümlü insanların girmesi yasak olan gök katına açılır.

Mısırlıların ölümden sonra var olduğuna inandıkları ikinci bir hayatta imparatorlarının yeti çok daha yücelerde, ölümsüzlerin yanındaydı.

misirBundan ötürü bu imparator mezarları o çağlardaki teknik imkanların çok üstünde birer dev yapı özelliğindedir. Geometrik biçimlerinden ötürü Piramit adı verilen firavun mezarlarına bugün Mısır’ın çeşitli bölgelerinde rastlanır.

Günümüze kadar kalan bu dev taş yapıların 70 tanesinden üçü çok ünlüdür. Kahire yakınında, Nil’in batı kıyısındaki Gize Ovası üzerinde görülen üç büyük piramit bundan 2500 yıl önce Dördüncü Sülâle çağının firavunlarından Keops, Kefren ve Mikerinos tarafından yaptırılmıştı. İçlerinde en büyükleri olan Keops piramidi Eski Çağlar’da dünyanın Yedi Harikasından biri sayılmaktaydı.