Miralay Sadık Bey Kimdir, Hayatı

Miralay Sadık Bey devlet adamlığı, Miralay Sadık Bey hayatı ve yaşamı hakkında bilgi.

Yakın tarihimizin ileri gelen bir askeri ve politikacısıdır. 1908 Meşrutiyet İnkılabındaki çalışmaları ile, daha sonra Hürriyet ve itilaf partisi lideri olarak tanınmıştır. Sadık Bey Harbiye’ den süvari teğmeni olarak çıktıktan sonra, Suriye’de, Trablusgarp’ ta bulundu, sonra Manastır’da süvari alayı komutanı iken İttihat ve Terakki Cemiyetinin oradaki merkezi başında çalıştı.

Miralay Sadık Bey, Kızıl Sultan Abdülhamit’in istibdadına karşı isyan bayrağını ilk kaldıranlardan biri oldu. Saraya isyan telgrafları gönderiyor, gizli beyannameleri dağıtıyordu, inkılabın başladığını bildiren topları Selanik’ten önce Manastır’da o attırdı.

Hürriyetin ilanından sonra Sadık Bey, İttihat ve Terakki’nin en ileri gelenlerinden biriyken, sonra, arkadaşlarıyla arasında çıkan bazı fikir anlaşmazlıkları üzerine, partiden ayrıldı, Hürriyet ve itilaf Partisini kurdu. Yalnız, eski devir düşkünlerini, gericileri toplayan bu karma karışık parti memlekete zararlı oldu. Politikaya elverişli bir yaradılışta olmayan Miralay Sadık, kendi ününden faydalanmak isteyenlerin etkisinden kurtulamayarak kötü bir sonuca sürüklendi.

İttihatçıların hükümet başına gelmesi üzerine Miralay Sadık Bey önce Paris’e, sonra Mısır’a gitti. 1. Dünya Savaşından sonra Türkiye’ye döndü. Kurtuluş Savaşından sonra da Yüzellilikler listesine girerek, yurt dışına sürüldü. 22 yıl Romanya’da yaşadı. Siyasi aftan sonra da yurda dönmeyen Miralay Sadık Bey, 1940’ta Cumhurbaşkanı İnönü’ye bir mektup yazarak Vatan hainliği suçunun ölümünden önce alnından silinmesini rica etti.

Bükreş’teki Türk elçisinin aracılığı ile yurda döndü, İstanbul’a vardığı gecenin sabahı Öldü. Arapça, Fransızca bilen Miralay Sadık Bey’in bu dillerden birçok çevirileri vardır.