Mineral ve Mineral Çeşitleri Nelerdir?

Mineral nedir sözlük anlamı, Mineral çeşitleri nelerdir, Mineraller hakkında bilgi.

Tabii olarak topraktan çıkarılan maddelere mineral denir. Bu arada, neft, mazot gibi topraktan çıkan yağlara da mineral yağlar adı verilir. Mineral kelimesi Latincede yerkabuğundan çıkarılan anlamına gelen mineralis kelimesinden alınmadır.

Yerkabuğu, Kant ve Laplace kuramlarına göre, bir sis kütlesi olan güneş sisteminin parçalanması, bu parçalardan biri olan dünyamızın dış kısmının soğuması ile meydana gelmiştir. Bugün 100 km. kalınlığında olduğu tahmin edilen bu kabuk dünyamızın, üzerinde yaşadığımız kısmıdır. Litosfer (taşküre) de denir. Bugün bu kabuğun 3 km.’si delinerek, 16 km. derinliği de çeşitli tabiat olayları sırasında dışarı çıkan kısımlardan öğrenilebilmistir. Daha derinler hakkında görgüye dayanan bir bilgi yoktur.

Mineraller taşlar arasında bulunduğu gibi büyük kütleler halinde yalnız başlarına da bulunabilirler. Civadan başka hemen hemen bütün minareller katı halinde bulunurlar. Kehlibar, petrol, asfalt dışında bütün mineraller anorganiktir.
Çeşitli minerallerden, taşlardan meydana gelen tabiata cansız tabiat denir. Canlı tabiatin, yaşaması, gelişmesi için cansız tabiata ihtiyacı vardır. Cansız tabiatın çeşitli tuzlan