Mimar Kemaleddin Hayatı Kısaca

In Genel, Kim, Kimdir 25 views

Mimar Kemaleddin kimdir, Mimar Kemaleddin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgi.

Birçok eser vermiş mimarlarımızdandır. 1891’de Mühendis Mektebini birincilikle bitirdi. Dört yıl kadar çeşitli inşaatta çalıştı ve asistanlık yaptı, sonra hükumet hesabına tahsilini ilerletmek üzere Almanya’ya gönderildi.

Oradan döndükten sonra Mühendis Mektebi’ne mimarlık ve inşaat hocası tayin edileli. Seraskerlik dairesi baş mimarlığında da bulunduktan sonra, 1908 Meşrutiyeti ilan olununca Evkaf Nezareti inşaat ve tamirat dairesi müdürlüğüne getirildi. Bu sırada, Ankara’da öldü.

Mimar Kemalettin, sivil mimarlığımızda bir çığır açmak istemişti. Ancak getirmek istediği yeni-klasik üslubu, Kemalettin’in sanatını, gücünü aksettirmeye yetişmeyecek bir tatbikten ibaret kaldı: Dini mimarlıktan aynen alınan kubbe, kemer, sarkıt sistemleri sivil binalara tatbik edildi. Fakat büyük inşaatta lüzumsuz masraflara yol açan bu tarzın çağdaş mimarlıkla bağdaşması imkansız olduğu için hemen yalnız Kemalettin’in eserlerinde kaldı. Sonradan vazgeçildi.

Kemalettin Bey, Kudüs’teki Mescid-i Aksanın tamirinde gösterdiği gayret dolayısıyla İngiltere’nin Krallık Mimarlar Enstitüsü’ne üye seçilmiş değerli bir sanat adamıydı. Son büyük eserler, onun zamanında inşa edilmiştir, denebilir. Bahçekapıdaki (İstanbul) Dördüncü Vakıf Hanı, Hürriyet-i Ebediye tepesindeki şehitler anıtı, Bostancı, Bakırköy ve Bebek camileri, Çamlıca Kız Lisesinin bulunduğu bina, Laleli’deki (istanbul) Hava apartmanları. Üniversite Kütüphanesi, Ankara’daki Atatürk Eğitim Enstitüsü, Demiryolları merkez binası onun eserlerindendir.

Şu anda kullanmakta olduğumuz 20 TL lik banknotların arkasında resmi vardır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Mimar Kemaleddin Hayatı Kısaca"


Top