Milli Birlik Komitesi Nedir, Amacı

Milli Birlik Komitesi kimlerden oluşuyordu, Milli Birlik Komitesi 1960 askeri darbesi hakkında bilgi.

Türkiye’de 27 Mayıs 1960 ihtilalini yapan askeri komitedir. Orgeneral Cemal Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi kara, deniz, hava kuvvetlerimize mensup çeşitli rütbelerde 38 subaydan kuruluydu. Komite mensuplarından Ankara Askeri Valisi İrfan Baştuğ’un 11-12 eylül gecesi bir otomobil kazasına kurban gitmesi üzerine Komite üyelerinin sayısı 37’ye indi.

İlk Milli Birlik Komitesi 1960 kasımında feshedilerek yerine yeni bir Milli Birlik Komitesi kuruldu. Bu defa Komite 23 üyeden meydana geliyordu. Komite üyeliğinden çıkarılan 14 subay emekliye sevk edilerek, 2 yıl için yurt dışında görevlere atandılar.

9 temmuz 1961’de halkoyuna sunularak kabul edilen Anayasanın 70. maddesine göre, 13 aralık 1960 tarih ve 157 sayılı kanunun altında adları bulunan M.B.K. üyeleri, yaş kaydı olmamak şartıyla, tabii senatördür. Gene Anayasanın geçici 4. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni seçimler sonunda toplanması üzerine M.B.K.’nin hukuki varlığı sona ermiştir.