Mikronezya Adaları Hakkında Bilgi

Mikronezya federe devletleri, Mikronezya adaları nerededir, Mikronezya adaları hakkında bilgi.

Büyük Okyanus’ta hemen hemen bütünüyle Ekvator’un kuzeyinde kalan büyük bir adalar topluluğudur. Okyanusya’nın üç ana bölümünden biri olan Mikronezya Adaları’na dahil başlıca takımadalar Mariana Adaları, Marshall Adaları, Karolin Adaları, Gilbert Adalarıdır.

Mikronezya Adaları çok küçük adalardan meydana gelmiştir (Mikronezya = Küçük Adalar demektir). Okyanus’ta kapladıkları alan çok büyük olduğu halde hepsinin yüzölçümü toplamı 4.000 km’yi bulmaz. Nüfus toplamı da 116.000 kadardır.

Bazı küçük adaların nüfus yoğunluğu yüksektir. Buna karşılık, atollerden ibaret olan birçok adalarda hiç kimse oturmaz. Mariana takımadaları ile batıdaki Yap, Palau gibi volkanik adalar sayılmazsa, Mikronezya Adaları’nın geri kalan 2.130 tanesi atollerden ibarettir.

Mikronezyahlar da, öteki Okyanusya yerlileri gibi, başka kavimlerle karışmıştır. 1. Dünya Savaşı’na kadar Almanların elinde olan adalar ondan sonra Japonya’ya geçti. 2. Dünya Savaşının en şiddetli çarpışmalarına sahne olan Mikronezya Adaları bugün, İngilizlere ait olan Gilbert ve Ellice sayılmazsa, tamamen Amerikan himayesindedir.