Miken Uygarlığı Hakkında Bilgi

Miken Uygarlığı ne zaman ve nerede yaşamıştır, Mikenler kimdir, Miken Uygarlığı hakkında bilgi.

M.Ö. 2000 yıllarına doğru Yunanistan’a gelen Akalar’ın kurduğu bir krallıktır.
Bu krallık, Peloponnes’in doğusundaki Argolis bölgesinde bulunan Mikenai’de olduğu için bu uygarlığa Miken Uygarlığı denir.

Akalar Yunanistan’da şehir devletleri kurarak bunları geliştirmeye çalışmışlardır. Şehir devletlerinin başında Basilevs denilen krallar vardı. Bu krallar yüksek tepeler üzerinde etrafı kuvvetli surlarla çevrili şatolarda otururlardı.

M.Ö. 1400-1200 yılları arası Akalar’ın en kuvvetli olduğu devirdir. Bu devirde, Akalar, yalnız Poleponnes’e sahip olmakla kalmamışlar, Yunanistan’ın diğer bölgelerini de içine alan büyük bir devlet kurmuşlardır. Deniz hakimiyetini de ele geçirerek Girit’i mikenalmışlardır.

Ege kıyılarında ve Batı Anadolu sahillerinde bulunan birçok şehirlerdeki Aka kültürü, Akalar’ın yine bu devir içinde Anadolu’ya ayak basmış olduklarını ve birtakım koloniler kurduklarını anlatır.

Akalar MÖ. XV. ve XIV. yüzyıl içinde boğazların da önemini anlamışlar ve Anadolu ticaretini ellerine geçirmek için Truvalılarla savaşmışlardır. Ekonomi ve ticaret bakımından bir engel olarak gördükleri Truvalıları ortadan kaldırmakla gayelerine ulaşmışlardır.

M.Ö. 1200 yıllarına rastlayan Dor göçlerinin etkileri Yunanistan’da da görülmüştür. Dorlar Miken ve Tirins şatoları başta olmak üzere, birçok Aka şatolarını ve, şehirlerini tahrip etmişlerdi. Akalar kültürel bakımdan kendilerinden geri olan bu istilacıların efendiliklerini bir türlü kabul edememişlerdir. Dorlar’ın önünden kaçan Akalar’ın bir kısmı adalara ve adalar üzerinden Batı Anadolu’ya göçmüşlerdir. Bir kısmı ise, asıl yurtlarını bırakmayarak, Dorlar’ın egemenliğini kabullenmişlerdir.

Batı Anadolu’ya geçen Akalar, Truva: dan, Büyük Menderes’e kadar uzanan bölgede Aka kültürünü yaşatmışlardır.

MİKEN UYGARLIĞI

MÖ. 1450 yıllarında Giritliler (Minos) güçsüz duruma düşünce, talih Mikenliler’e güldü. O güne değin Giritliler’in denetimi altında bulunan zengin ticaret yolları, artık Mikenliler’in eline geçmiştir. Kıbrıs’ta çıkan bakır, Miken gemileriyle taşınıyordu.
Aka kültürünü tanıtan Miken’de bulunan mezarlar ve krala ait mezarın içindeki eşyalar olmuştur, ilk devirlerde krallar için yapılan bu mezarlar, kuyu şeklinde olduğundan, “Miken Kuyu Mezarları” adı verilmiştir.

Bu devir kültürüne de, Kuyu Mezarları Kültürü denmiştir. Aka mezarlarında bulunan eşyalar bu devir insanlarının ölünün başka bir dünyada yaşadığı fikrinde olduğu ve hayatta iken sevdikleri eşyaların kendileriyle birlikte gömülmesi gerektiğine inandıklarını gösterir. Mezarların üzerindeki toprak yığınları arasında hayvan ve insan kemiklerine rastlanması, Akalar’ın ölünce, sevdiği hayvan ve cariyelerle gömüldüklerini gösterir.

Miken kültüründe ikinci aşama, M.Ö. XVI. ve XVIII. yüzyıl arasındadır. Bu devirde insanlar, kralları için kuyu mezarları yerine, kubbeli mezarlar yapmışlardır. Bu yüzden bu kültüre Kubbeli Mezarlar Kültürü denir. Kubbeli mezarlarda çok ince bir taş işçiliği vardır. Ayrıca bu mezarlarda Anadolu ve Mezopotamya etkisi görülür.

Miken kralları kendileri için yüksek tepeler üzerinde etrafı kuvvetli surlarla çevrili şatolar yaptırmışlardır. Bu şatolardan günümüze fikir veren ikisi önemlidir. Bunlar Miken ve Tirins şatolarıdır. Miken şatosu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Daha sonraki bir devre ait olan Tirins şatosu günümüze daha iyi bir fikir vermektedir. Bu şato içi yapı ve süsleme bakımından tamamen Girit tesiri altındadır. Oturma yerleri ve tören salonları ile bu salonları süsleyen resimler ve freskler, Knossos Sarayı ile büyük bir benzerlik içindedir.