Mika Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Mika nasıl bir cisimdir, Mika nasıl meydana gelir, Mika kullanım alanları hakkında bilgi.

Saydam bir cisimdir. İnce ince pullardan, levhalardan meydana gelmiştir. Bileşimlerine göre çok çeşitli adlar alır. Cam gibi renksiz ise de içindeki bileşiklere göre, renksiz hali değişerek sarı, kırmızımtırak, menekşe renklerinde olabilir.

Mika, kimya bakımından, içinde potasyum, kalsiyum, flüor, lityum, demir, magnezyum elemanlarından bir veya birkaçı bulunan alüminyum silikatlardır. Başlıca çeşitleri şunlardır Muskovit (potasyumlu mikadır ak-mika da denir); sericit; paragonit (sodyumlu mika); biyotit (magnezyumlu, demirli mika); flogopit (magnezyumlu mika); lepidolit (lityumlu mika); zinnvaldit (lityumlu, demirli mika); margarit (kalsiyumlu mika).

Bu, çeşitli bileşimdeki mikaların kimyasal özellikleri de farklıdır. Bazılarına asit etki eder, bazılarına etmez, hemen hepsi ancak üfleç alevinde erirler, daha düşük sıcaklıklarda bozunmazlar. Genel olarak, dış etkilere karşı dayanıklıdırlar, elektriği de iletmezler.

Mika, elektrik yalıtkanlığı, ısıya dayanıklılığı dolayısıyla, daha çok, elektrik aletlerinde kullanılır. Elektrik ütülerinin elektrikli ısıtıcıları mika ile sarılmıştır. Sobaların kapaklarında, içerideki ateşin görünmesi için bırakılan’ deliklere mika konur, çünkü mika yanmaz, patlamaz. Plastik maddelerin bulunması ile bu maddelerden mika benzeri eşyalar yapılmışsa da bunlar organik maddelerdir. Mika anorganik bir maddedir, tabiatta bulunur.