Ana Sayfa Fen Bilimleri Biyoloji Mide Ne İşe Yarar?

Mide Ne İşe Yarar?

33
0

Mide Nedir?, Midenin görevleri nelerdir, Mide hakkında bilgi.

Karın boşluğunun yukarı kısmında, ka­raciğer ile diyaframın altına rastlayan boşluğa yerleşmiş bir sindirim organı. Üstte yemek borusuyla, altta onikiparmak bağırsağıyla birleşir. Midenin yemek bo­rusuna açılan kısmına mide ağzı. on iki ­parmak barsağına açılan kısmına da mi­de kapısı denir.

Canlı insanda mide, yuvarlak tarafı sa­ğa gelen bir j harfi biçimindedir. Mide çe­perleri içten dışa doğru üç tabakadan meydana gelir:

1- Sümüksel gömlek (mu­koza tabakası),

mide2- Kas tabakası-orta göm­lek, 3- Çift yapraklı peritondan yapılı tabaka-dış gömlek. Mukozada mrrP’de 10 kadar mide bezi vardır. Bu bezler boru bi­çiminde ve birleşiktir. Mide çeperlerine gömülmüştür. Doku yapıları ve görevleri bakımından ikiye ayrılırlar: Mide bezleri ve pilorus bezleri. Birinciler mukozanın üçte ikisini kaplar ve hidroklorik asitle pepsin çıkarırlar. İkinciler ise mukozanın üçte birini kaplar ve mukus (sümüksü madde) çıkarırlar.

Mide. ergin insanda günde 2-3 litre mi­de öz suyu yapar. Mide özsuyu renksiz, duru, süzülmesi kolay bir sıvıdır. Kuvvet­li asit reaksiyonu verir. Tadı ekşidir. Mide öz suyunda ortalama %98 su, %2 orga­nik ve inorganik bileşikler vardır.

Salgı çıkarma, sinirlerin midenin ve bağırsakların uyarılmasıyla olur. Sinir uyar­ması şartlı refleksle salgıyı meydana ge­tirir. Bir yemeği görmekle, hatta sadece hafızada canlandırmakla midede mide öz suyu meydana gelebilir. Mevzii uyarma, yani doğrudan doğruya midenin uyarması besinin mideye varması sonucu olur.

Bu durumda gastrin denen bir hormonun meydana gelmesiyle mide öz suyu çıkar. Üçüncü faktör onikiparmak bağırsağının dolmasıdır. Bunun tersine mide öz suyu­nun salınmasında ya da mide kaslarının hareketliliğinde bir sinir tutukluğu, uyarılma durumu entorogastron denen bir hormonu meydana getirir. Bu hormonun kaynağı bağırsaklardadır.

Midede besin­ler bir dereceye kadar sindirilir; bu mide öz suyunun etkisi altında olur. Ayrıca sin­dirimi kolaylaştıran bir başka faktör de mi­de çeperlerinin kasılması sonucu besin­lerin karışmasıdır.

Midenin boşalması ise yine mide kas­larının mide kapısını açmaya yarayan pe­ristaltik dalgalarıyla sağlanır. Ancak on iki ­parmak bağırsağının bazı uyarmaları bu dalgaları durdurabilr. Mide mukozası su­yu iyi emer; fakat sindirilmekte olan be­sinlerin bu mokozadan geçtiği pek az gö­rülen bir olaydır. Mide mukozası B12 vi­tamininin, bağırsak tarafından emilmesini kolaylaştırır. Tabii yollardan alınan mide öz suyu ile mideye X ışını geçirmez bir madde verdikten sonra alınan röntgen filmleri bu organın incelenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Mide hastalıkları, pek çoktur. Bunlar bazen görev bozuklukları, bazen iltihaplı durumlar (gastrit), bazen berelenmeler (mide-onikiparmak bağırsa­ğı ülseri), bazen aşırı genişleme vb. biçim­leri altında ortaya çıkabilir. İstatistikler er­keklerdeki kanser vakalarının %50’sinin her iki cinsteki kanser vakalarının ise %30’unun mide kanseri olduğunu gös­termektedir. Mide ameliyatları bugün çok gelişmiş metotlarla yapılmaktadır. Doğru­dan doğruya mideyi açmaktan, mideden barsağın bir çıkıntısına kanal vermeye ka­dar çeşitli üdahaleler yapılmaktadır. Mi­denin bir kısmının alınmasına çoğunluk­la mide ülserinde başvurulmaktadır. Bu ameliyatta midenin, bezlerin asit çıkaran alt kısmından 2/3 oranında bir parça alınır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here