Mezon Nedir?

Mezon çeşitleri nelerdir, Mezon özellikleri hakkında bilgi.

Kütlesi, elektronun kütlesi ile protonun kütlesi arasında yer alan elemanter tane­ciklerin bir çoğunu verilen genel addır.

Mezonun çok çeşitleri vardır, ancak en çok bilinen tiplerini şöyle belirleyebiliriz. ıtPİ mezonu-bunlar-yüklü, + yüklü ve­ya yüksüz olabilirler. Kütlesi 273 Me’ye (m elektron kütlesi) eşittir.Yüklü olanların ömürleri 2.108 sn, yüksüzlerinki ise 10″14 sn kadardır.

71 mezonların varlığını 1935’te Topon Yukavva ortaya koymuştur, n mezonla/ çekirdekler arası kuvvetli etki taşırlar. 1948’de ise varlıkları kesinlik kazanmış­tır.

M (mümezon): Kozmik ışınlarda varlık­larına rastlanan M mezon, mezonlar ara­sında ilk keşfedilenlerdendir. Atmosferin üst tabakalarında kozmik ışınların yarat­tığı itmezonların kendiliğinden parçalan­ması sonucu meydana gelirler. Ortalama ömürleri Hmezonun ömüründen 100 kat fazladır. Çekirdekleri parçalayamazlar, ancak madde içinden geçerken elektron­lara çarpıp iyonlaşmaya yol açabilirler.

M mezonlar elektron yüküne eşit ola­cak (+) veya (-) yük taşıyabilirler. Kütle­si ise yaklaşık 207 Me kadardır. Yüksüz M-mezon yoktur. M mezonu parçalandı­ğında bir elektron bir nötrino ve bir karşı nötrino ortaya çıkar.

K.mezon-Yüklü veya yüksüz olabilirler. Yükü elektron yükü kadardır. Kütlesi pro­tonun kütlesinin hemen hemen yarı­sıdır. Büyük enerjili çekirdek etkileşimleri sırasında meydana gelirler, ömürleri yük­lü 10″B yüksüz 10″10 saniye kadardır. Yüklü K mezonları Ttmezon, elektronlar veya M mezonları ve nötrino vererek çe­şitli şekillerde parçalanır. K-mezonlar nükleer olaylarda çok büyük rol oynarlar.