Mezo Bileşikleri Nedir?

Mezo Bileşikleri nerelerde görülür, Mezo Bileşikleri hakkında bilgi.

Tartarik asit molekülünde iki tane asimetrik karbon vardır. Bu bakımdan molekülün yarısı dekstro olduğu halde diğer yarısı levo halinde olabilir.

Tartarik asit, bileşiminde iki asimetrik karbon olduğu halde optikçe aktif olmayabilir. Bunun nedeni ikinci ve üçüncü karbon atomları arasındaki tek bağ etrafında molekülün yarısının dönmesi nedeniyle bir simetri düzleminin meydana gelmesidir. Böyle bileşiklere mezo bileşikleri denir.
COOH Optikçe COOH h—C—OH aktif H__ç_OH “H-İC—0~h’ deö” OH—C—H c60H CCÎ)OH