Mevsimler Nasıl Oluşur?

Mevsim nedir nasıl oluşur, Mevsimsel ısınma nedir, Mevsimler hakkında bilgi.

Güneşin ekinoks ve solstis’lerden ge­çiş zamanlarıyla belirlenen senenin 4 par­çasına “mevsim” denir. Ekvator düzlemi ile (dünyanın ekseni etrafında dönerken, ekvator’un meydana getirdiği düzlem) ekliptik düzlemi (dünyanın güneş etrafında dönerken meydana getirmiş olduğu elipse benzer düzlem) arasında 23 de­rece 27 dakika ve yerin ekseniyle (kutup noktalarından geçtiği farzolunan eksen) ekliptik düzlem arasında ise 66 mevsimderece 33 dakikalık bir açı vardır.

Eğer bu açı olma­saydı mevsimler meydana gelmeyecek, dünya güneş etrafında dönerken takib et­tiği yörüngenin neresinde bulunursa bu­lunsun, güneş ışınları yalnızca ekvatora tam dik olarak gelecek, ekvator ile kutup­lar arasında kalan noktalar ise güneş ışın­larını bütün yıl boyunca değişmeyen bir açıyla alacaklardı. İşte bu iki düzlem ara­sındaki açı nedeniyle, güneşin dik olarak vurduğu yerler iki dönence (oğlak ve yen

geç dönenceleri) arasında oynar (Ekinoks­larda ekvator üzerine, Solstislerde ise dönenceler üzerine). Dünyanın güneş etra­fında dönerken çizmiş olduğu yörünge tam bir daire olmadığı için dünyanın gü­neşe olan uzaklığı sabit değildir.

Güney Mevsimin Kuzey
Yanmküre’de Sınırlın_________________ Yarımküre’de

Güz                    21 Mart-22 Haziran Bahar

Kış 22 Haziran-23 Eylül Yaz
Bahar 23 tylül-29 Aralık Güz
Yaz 22 Aralık-21 Mart Kış
Güney Mevsimin Kuzey
Yanmküre’de sınırlan (Aylar) Yanmküre’de
Güz Mart-Nisan-Mayıs Bahar
Kış HazirarHemmuz-Ağustos Yaz
Bahar Eylül-Ekim-Kasım Güz
Yaz Aralık-Ocak-Şubat Kış