Metodoloji Nedir, Neyi İnceler?

Metodolojik araştırma nedir, Metodoloji örnekleri nelerdir, Metodoloji hakkında bilgi.

Descartes ve Bacon tarafından kurul­muştur. Zihnin, konusu olan varlıklara uy­gulanışına kurallar koyar. Bilimlerin metotlarını inceler. Yanlışlara düşmeyi önleyerek zihnin doğruya varması için ku­ralları araştırır.

Bacon, pozitif bilimlerin metotlarını araştırarak bilimlere yardımcı olmuştur. Pozitif bilimler için cetveller hazırlamıştır.

Bu cetveller:

  1. Var cetveli
  2. Yok cetveli
  3. Derece ve karşılaştırma cetvelidir.

Descartes ise “Metod Üzerine” adlı ki tabında metodunun safhalarını açıklar Ona göre doğruya varmak için şu safhaların izlenmesi gerekir.

  1. a) Apaçık ve seçik düşüncelerden ha
    reket etmek
  2. Analiz ve sentezler yapmak
  3. Sınıflamalar yapmak
  4. Tekrarlar yapmak