Metehan Kimdir?

Metehan neler yapmıştır, Metehan hayatı ve eserleri, Metehan hakkında bilgi.

M.Ö. 7-M.Ö. 174 yılları arasında yaşamış Oğuz Han diye de bilinen Hun hakanıdır. Babası Teoman’a karşı açtığı savaşta, onun öldürülmesi üzerine M.Ö. 209’da tahta geçti. 35 yıi tahtta kaldı. Büyük Hun imparatorluğunu dünyanın en geniş devleti haline getirdi.

Mete, bütün Türk kavimlerini, onların yakın akrabası olan Moğollar’la, Tunguzlar’ı bir metehanaraya getirdi. Sonra Hindistan’a, Hazar Denizi’ne kadar Asya’yı fethetti. Karşısında en güçlü devlet olarak Çin vardı. Mete birçok kere bu şeddi aşıp Çin’in içlerine girdi.

Bu seferlerin en ünlüsü, Mete’nin Pe-teng Kalesi’nde Çin imparatoru Kaoti’yi kuşatmasıdır. Kaoti yıllık vergi vermek, ku­zey eyaletlerini Hunlar’a bırakmak sure­tiyle barış istedi.

Mete hakkında birtakım tarih gerçekle­rini de içine alan muhteşem bir efsane te­şekkül etmiştir.