Metaller ve Özellikleri Nedir?

Metaller ve ametaller nedir, Metallerin kullanım alanları nelerdir, Metaller hakkında bilgi.

Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre elementler metaller ve ametaller olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Sodyum (Na), potas­yum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Çinko (Zn), Demir (Fe), Ci­va (Hg), Gümüş (Ag), Platin (Pt), Bakır (Cu), Altın (Au), Kalay (Sn), Krom(Cr), Uranyum (U), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), önemli doğal metallerdir.

Metallerin özellikleri

1) Civa hariç hepsi katı haldedirler.

2) Kolay işlenir, iyi tel ve levha haline gelebilirler. Örneğin 1 gr altından 1000 m uzunluğunda tel çekilebilir.

3) Isıyı ve elektriği genellikle iyi iletir-ler ve bu iletim sırasında kimyasal bir değişikliğe uğramazlar.

4) Işığı geçirmezler (saydam değillerdir).

  • Serbest halde iken yüzeyleri parlak­tır (Altın, gümüş, nikei, krom gibi).
  • Birbirleriyle birleşerek kimyasal bile­şikler yapamazlar.
  • Bileşik yaparlarken daima elektron verirler.
  • Bileşiklerinde daima (+) değerli ola­rak bulunurlar.

9) Elektrolizde daima katotta toplanırlar.

10)      Ergimiş halde iken birbirinin içinde belirli oranlarda eriyebilirler Bundan sonra soğutulursa alaşım admı alan metal karışımlarını meydana getirirler.
11) Metaller buhar halindeyken tek atomludurlar.

metaller12) Metaller fiziksel özellikleri bakımından ikiye ayrılır. Yoğunluğu 6’dan küçük olan metallere HAFİF METALLER yoğunluğu 6’dan büyük olan metallere AĞIR METALLER denir. Alkali metaller (Na, K). toprak alkali metaller (Ca, Mg), alüminyum (Al), hafif metallerdir. Metaller kimyasal özellikleri bakımından aktif metaller.aktif olmayan (soy-yarısoy) metaller olarak da sınıflandırılabilir. Aktif metaller kimyasal reaksiyon vermeye çok yatkındırlar. Bunlar doğada serbest halde bulunmazlar. Daima bileşikleri halinde bulunurlar. K, Na. Ca, Mg, Al, Zn, Fe gibi metaller aktiftir.

Yanabilirler. Sulu asitler kolaylıkla etkiyerek hidrojen çıkar. K, Na, Ca suya da etkir. Bu metalleri asitlere atmak çok tehlikeli patlamalara neden olabilir. Dikkatli olunmalıdır. Aktif olmayan (soy-yarısoy) metaller kolay reaksiyon vermezler. Altın, platin gibi soy metaller yanmaz. Bakır, civa gibi yarı soy metaller güçlükle oksitlenir. Bunlara hidroklorik asit (HCI) su, sulu sülfürik asit etki etmez. Ancak nitrik asit (HNO3) ve derişik sülfürik asit (H2SO4) yükseltgen olarak etkir. Arsenik, antimon gibi elementler hem metal, hem de ametal özellikler gösterirler.