Metafizik Nedir?

Metafizik neyi inceler, Metafizik dalları ve çeşitleri nelerdir, Metafizik hakkında bilgi.

Fizik ötesi, duyumlarla kavranamayan soyut kavramların felsefesi. Metafizik, yüzyıllar boyunca düşünme alanını geliş­tirerek, bir dünya görüşü olarak ortaya çıkmış, tüm konuları kapsayarak felsefi sistem haline gelmiştir. Metafizik, bilim­sel temelden yoksun bir görüştür.

Metafizik dünya görüşü en çok Orta­çağ döneminde iskolastik felsefede etki­li olmuştur, “Ortaçağ egemenliği tümüyle Hristiyan kilisesinin elindedir. Hristiyan kilisesine göre dinsel dogmaların dışın­da hiçbir bilim yoktur, tek gerçek dinsel dogmalardır. Bu alanda felsefe yapmak, dinsel dogmaları açıklamaya ve doğruluk­larını kanıtlamaya çalışmaktan ibarettir.”