Mesnevi Nedir?

Mesnevi  örnekleri nelerdir, Mesnevi hikayleri nasıl yazılır, Mesnevi hakkında bilgi.

Divan edebiyatı nazım şekillerindendir (Arapça ikişer ikişer anlamına gelir).

İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiştir. Beyitler halinde yazılır. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Kafiye düzeni: aa, bb, cc, dd…

Kafiye kolaylığı, geniş konuların bu nazım şekliyle yazılmasını sağlamıştır. Batı edebiyatındaki roman ve hikAye türünün yerini tutmuştur.

Mesnevinin başında Tevhid, münacat, naat’tan sonra devrin padişahı övülür. Sebeb-i telif bölümünde yazılış sebebi açıklanır, Agâz-ı Dâstân başlığıyla konuya girilir. Sonunda tamamlanış tarihi belirtilir. Aruzun kısa kalıpları kullanılmıştır.
Bilinen ilk mesnevimiz Kutadgu Bilig’tir. Aşk hikayeleri, din-tasavvuf konuları, destanlar, öğretici eserler, hicviyeler, bu nazım şekliyle yazılmıştır.