Mescit Seçiminde Ölçü Nedir?

Dinimizde cemaat ile namaz kılmada ölçü nedir, Mescitte ölçü hakkında bilgi.

Cenab-ı Hakk’a ibadet için inşa edilen mescitler, diğer mekanlardan üstün ve farklı bulunmaktadır. Bu itibarla gerek cemaatle namaz kılmak, gerekse vaaz ve zikir için camiye giden Müslümanların şu ölçülere uygun hareket etmesi icap etmektedir:
a) Camiye girerken itikayyet etmeli, huşu hali ile Allah Tealaya hamd ve Peygamber (sav.)e salat ü selâm okunmalıdır.

b) Kerahet vakti değilse, iki rekat tehiyyet’ül-mescit namazı kılmalı; namaz kılmanın mekruh bulunduğu vakitlerden biri girmiş vird ve zikirle meşgul olmalıdır.
c) Mescide girerken ayakkabılarını temizlemeli ve mabedi kirletmemek için âzamî gayret sarf etmelidir.

d) Orada dünya işleriyle alâkalı sözleri konuşmamalı, değişen ayakkabısını veya kaybolan bir malını cami içinde ilân ederek araştırma-malıdır.
e) Mecsidte alış-veriş yapmamalı, ticaretle meşgul olanları uyarmalı ve orayı pazar yerine çeviren kimselere “Allah ticaretini karlı kılmasın” diye dua etmelidir.
f) Mescidte yüksek sesle konuşmamalı ve kimse ile münakaşa etmemelidir.
g) Sarımsak, soğan ve pırasa yediği zaman, cemaatin nefretine sebep olmamak için, ağzının kokusu geçene kadar camiye gelmemelidir.

h) Mescide girdiği vakit nerede boş yer bulursa oraya oturmalı, cemaatin omuzları üzerinden adımlayarak ileri saflara geçmeye özenmemelidir.
i) Mescidi kendi evi gibi kullanmamalı, orada yatıp uyumak ve karın doyurmak gibi işler yaparak mabedin edeblerini ihlal etmemelidir.
j) Allah’ı görüyormuşçasına ibadette bulunmalı; kalıp seccade üzerinde, kalp başka yerlerde dolaşmamalıdır.

Leave a Reply