Mescidi Nebevi Hakkında Bilgi

Mescid-i Nebevi kim tarafından yapılmıştır, Mescidi nebevi ne amaçla yapılmıştır, özellikleri ve İslam dinindeki yeri hakkında bilgi.

İslamın Yüce Peygamberi Mekke’den hicret ederek Medine’ye geldiğinde Ebu Eyüp’ün evine misafir oldu. Namazlarını burada kılan Peygamber, bulunduğu yere bir cami yapılmasını emir buyurdu. Bu iş için Sahi ve Süheyl adındaki iki öksüzün elinde bulunan arsa on dinara satın alındı. Hz Peygamber bu arsaya cami ve evler yapılıncaya kadar Ebu Eyyüb’ün evinde kaldı.

mescidi_nebeviArsa hurma ağaçları ile kaplıydı. Müminlerin yardımı ile burası temizletildi, ağaçlar kesildi ve arsanın etrafı duvarla çevrildi. Duvarların örülmesi için güneşte kurutulmuş kerpiç kullanıldı. Duvarda üç kapı bulunuyordu.

Önceleri boş olan kıble tarafında hurma ağacı gövdeleri ile desteklenmiş, kil ve hurma yapraklan ile örtülmüş bir dam vardı. Binanın doğu tarafında Hz. Savda ve Ayşe için birer küçük ev yapılmıştı. Bu evlerin sayısı daha sonra dokuza yükseltildi. Hurma gövdeleri üzerinde duran ve “Sofa” denilen bu çatı altında evsiz barksızlar hamlıyorlardı. Mescit yedi ayda tamamlanmıştı.

Cenab-ı Peygamber burada bir hurma kütüğüne dayanarak ve kıble istikametine dönerek müminlere vaaz ederdi. Kabe’den sonra İslam’ın ikinci evi burasıydı. Müslümanların bütün işleri burada görülür, cemaat ve devlet buradan yönetilirdi. Bina sonraki yüzyıllarda bütün İslam ibadethanelerine örnek oldu. Ancak daha sonraki devirlerde “Cami” toplantı yeri olmaktan çok ibadethane hüviyetine bürünmüştür.

Cami bugünkü şeklini Osmanlı hükümdarı Abdülmecid zamanı almıştır. Hz. Peygamber’in kabri buradadır.

Cenab-ı Peygamber Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde bir cami ve evler yapılmasını emir buyurdu. 7 ayda tamamlanan bu bina Kâbe ve Kuba camiinden sonra İslam’ın üçüncü ibadet-hanesidir. Bütün İslam mabetlerine örnek teşkil eden bu eser son şeklini Osmanlı hükümdarı Abdülmecid zamanı almıştır. “Ravza-i Mutahhara” adı verilen Hz. Peygamber’in kabri bu caminin kıyısındadır.