Merv Şehri Hakkında Bilgi

Merv Şehri nerededir, Merv Şehri hakkında bilgi.

Türk tarihinin en ünlü şehirlerinden biridir. Bugün Sovyetler Birliğinin Türkmenistan’a kalmıştır. Tarihi Horasan’ın merkezlerindendir.

Merv şehri Murgap ırmağı üzerinde, denizden 172 m. yükseklikte, Karakum Çölü’nün ortasında bir vahada kurulmuştur. Şimdi 75.000 kadar nüfusuyla Türkmenistan’ın 3. şehridir; ahalisi tamamen Doğu Oğuz Türkü (Türkmen)dir.

Merv, Sasani Iran İmparatorluğundan Araplar’a geçtiği sırada çok büyük bir şehirdi. Emeviler’e karşı Abbasî İhtilalinin başlıca merkezi oldu. 11. yüzyılda tamamen bir Türk şehri haline geldi, Selçuklular’ın en büyük merkezlerinden biri durumunu aldı.

Sultan Sencer devrinde Büyük Türk Hakanlığının başkenti derecesine yükseldi. Sonra Harzemşahlar’a, Moğollar’a, Timurlular’a geçti. Özbek ve Safevi Türk imparatorlukları arasında çekişildi, 1884’te Türkmenistan’ı İşgal eden Ruslar. Merv’i de aldılar. Bundan sonra Rusya’ya bağlanan şehir gittikçe söndü.