Merovenjler ve Karolenjler Hakkında Bilgi

Merovenjler nerededir, Merovenjler hanedanı hakkında kısa bilgi.

Fransa’da Capet ve Karolenj hanedanlarından önce hüküm süren ilk krallık hanedanıdır. 428’den 751’e kadar 323 yıl iktidarda kaldılar. Son zamanlarını Karolenjler’den saray nazırlarının hükmü altında geçirdiler, sonunda krallık tacını da bu aileye devrettiler.

Frank olan bu hanedan, 496’da Hristiyanlığı kabul etti, Galya’yı (Goller Ülkesini) hızla Frank’laştırdı. 507’ye kadar Soissons, o tarihten sonra Paris başkent oldu. Hanedanın kurucusu, Frank Kiralı 1. Clodion’dur. Oğlu 1. Merovee bu hanedana adını verdi. Ondan sonra oğlu 1. Childeric, sonra da bunun oğlu 1. Clovis, Frank kiralı oldular.
Fransa’nın gerçek kurucusu, Clovis’tir. Galya’yı bir Frank ülkesi haline getirdi. Batı Avrupa’da Romalılar’dan sonra ilk defa kuvvetli bir devlet yarattı.

Leave a Reply