Meridyen Nedir?

Meridyen özellikleri nelerdir, Meridyen çeşitleri, Meridyen hakkında bilgi.

Kuzey ve güney kutup noktalarından geçerek, ekvatoru dik kesen dairelere, “meridyen” yada “meridiyen” denir. Ge­nellikle yarım daireler şeklinde kullanılır. Ekvator dairesi birer derece aralıkla 360 eşit parçaya bölündükten sonra, her de­receden bir meridyen dairesi geçirilir.

Böylece, 360 yarım, 180 tane tam daire olmak şartı ile meridyenler elde edilir. Meridyen meridyendairelerinin boyları birbirlerine eşittir. Ekvator üzerinde bir derecelik yan-yana iki meridyen dairesi arasındaki uzaklık 111. km.dir. (40.076.594 :360 = 111.323m)

Ancak, meridyen darireleri arası ku­tuplara doğru gidildikçe azalır ve kutuplarda bir nokta haline geçer. Mesela Ek­vator’da 111 km. olan bu mesafe 15 de­rece pareleli üzerinde 96 km., 45 dere­ce pareleli üzerinde 78 km. ve 75 dere­ce pareleli üzerinde ise 29 km. kadardır. Meridyen dairelerinin numaralanması için bunlardan birinin başlangıç meridiyeni olarak kabul edilmesi gerekir.

Baş­langıç meridyeni (Baş meridiyen) Lond­ra’da Greenvvich rasathanesi üzerinden geçen meridyendir. Başlangıç Meridyeni 0 derece meridyeni olarak kabul edilir. Bu meridyenden itibaren, her dereceden bir meridyen geçmek üzere 180 doğu ve 180 batı meridyeni vardır. Böylece, na­sıl ki, ekvator yerküre’yi kuzey ve güney olmak üzere iki yarımküreye bölüyorsa, başlangıç meridyeni yarım dairesi ile bu yarım daireyi tamamlayan 180 derece me­ridyeni de (180 derece doğu ve 180 derece batı meridyeni) yer küreyi batı ve do­ğu yarım kürelere ayırır.