Meriç Nehri Hakkında Bilgi

Meriç Nehri nereye dökülür, Meriç Nehri hangi bölgededir, Meriç Nehri hakkında bilgi.

Bulgaristan’da Rila Dağları üzerinde Çadır Tepesinden doğar. Önce doğuya doğru akar. Tatarpazarcağından daha sonra Filibe’den geçer.

Edirne yakınlarında, Batı Trakya’dan gelen Arda ile Bulgaristan’dan gelen Tunca çaylarını aldıktan sonra kuzey-güney doğrultusuna döner. Bu kesimde az eğimli bir yatak içinde akar, Türkiye ile Yunanistan arasında sınır çizer. Soldan, en büyük kolu olan Ergeneyi alır.

Meriç, Enez yakınlarında Ege Denizi’ne dökülür. Denize döküldüğü yerin yakınlarında irili ufaklı birçok göller vardır. Bunlar arasında en önemlisi Gala Gölü’dür.
Uzunluğunun tamamı 490 km. olan Meriç Nehri’nin sınırlarımız boyundaki uzunluğu 172 km’dir.