Mercimek Ahmet Kimdir?

Mercimek Ahmet kabusname eseri, Mercimek Ahmet hayatı ve eseleri, Mercimek Ahmet hakkında bilgi.

1. yüzyıl yazarlarındandır. Hayatı hak­kında bilgi yoktur. Kabusname adlı eseri Türkçe’ye çevirmiştir. Kendi söyleyişine gö­re 2. Muratın çok beğendiği bu kitabı, pa­dişahın dileği üzerine, sade bir Türkçe’yle kısa cümlelerle çevirmiştir.

Didaktik bir eser olan Kabusnamede her konuda fay­dalı öğütler vardır. Kabusname, 1082 yılın­da Kuhistan hükümdarı Keykavus’un oğlu Giylanşah için yazdığı bir nasihatnamedir.