Mercanlar Hakkında Bilgi

Mercan resifleri nerede görülür, Mercanlar nerelerde yetişir, Mercanlar hakkında bilgi.

Selentereler bölümünden bir sınıftır. Bir yere bağımlı polipleri kapsar. 4200 türü vardır. Etli görünümleri ve bol hücreli bağ dokusu tabakaları vardır.

Ağızdan mideye bir yutma borusu uzanır. Mide 8-6 çeperle bölümlere ayrılır. Sekiz-ışınlı mercanlar ayrı eşeyli koloni oluşturan poliplerdir. Yumurta ile ürerler. Önce annenin midesinde gelişen yumurtalar dışarı çıkıp koloniye bağlanırlar. Yavruların büyükleri bağlanarak oluşturdukları devasa ko­loniler organik maddelerle yapılmış, kal­kerli bir iskeletle korunurlar.

mercanKoloniler üze­rindeki görünümleri renkli çiçekler gibi­dir. Mercan kolonileri ve atolleri çok sı­cak denizlerde oluşamazlar. Derili mer­canlar iskeletlidirler. 800 türleri içinde mercan (corellium rubrum) en iyi bilinen türüdür. Akıntı yönünde koloni oluştu­rurlar.

300 türü kuma gömülü yaşar. Yapıları kuş tüyüne benzer. Mavi mercanların tek türü Pasifik Okyanusunda yaşayan Helicopara açık mavi bir kalker salgılar. Actiniaria takımı güle benzeyen şekilleri ile göze çarpan bağımlı, serbest, yalnız ya da koloni halinde yaşayan tentakül çelenkli polipleri kapsar. 1000 türünün için­de en iyi bilinenleri deniz gülüdür.