Mensur Şiir Nedir?

Mensur Şiir örnekleri nelerdir, Mensur Şiir ve şiir arasındaki fark, Mensur Şiir hakkında bilgi.

Ölçü ve katiye kullanmadan nesir halin­de yazılan şiirlere denir. Şiirsel bir söyle­yiş vardır. Mensure de denir. Şiirselliğin sağlanması için cümlede iç uyuma önem verilmiş, hayal ve benzetmelerden faydalanılmışım.

‘”Şiirde ölçü ve kafiye gereksizdir’ diyen Fransız şairi Baudelaıre’nın başlattığı bu türün edebiyatımızdaki başlıca temsilcileri Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ruşen Eşref Ünaydın’dır.