Menfaat Temininde Ölçü Nedir?

- in Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler
0

Menfaat elde etmenin günahı nedir, İslam Dininde Menfaat Temininde ölçü hakkında bilgi.

Müslümanlar, gerek ferdi ve içtimai sahada, gerekse ticari faaliyetlerde sadece menfaat temin etmek için hareket etmemelidir. Fesada yol açacak ve insanlara zarar verecek hareketlerden uzak durmayı prensip haline getirmelidir.

Menfaat, gaye haline getirilecek olursa, kişiyi onu elde etme hırsı kuşatır ve başka bir şey düşünmez hâle getirir. Zarar görmeyi de zarar vermeyi de tasvip etmeyen İslam, herhangi bir çalışmada, failine menfaat ve fakat etrafa mazarrat getiren bir işe izin vermemiş, şaşmaz ve şaşırtmaz bir ölçü olarak, “Defi mefasit celbi menafiden evladır” düsturunu koymuştur.

İmanlı bir kimse, “Karlı bir iştir” diyerek ve hukuki müeyyidelerin boşluklarından faydalanarak, yahut gizli yollarla, içki veya uyuşturucu maddeler satamaz, satmamalıdır. Bir alış veriş, sadece menfaat yönünden ele alınmamalı, insanlığın zarar görmemesini kendi çıkarına tercih etmelidir.

Bu noktadan hareket eden ve kimseye zarar vermemeyi şiar edinen bir Müslüman, bir kimsenin evinin bitişiğine açacağı demirci dükkanı ile, komşusuna zarar verecekse bu işten sarf-ı nazar etmelidir. “Benim ticari hayatıma kimse karışamaz. Zira bu işte benim menfaatim vardır” sözü, İslami ölçülere riayet eden bir kimsenin ağzına yakışmayan ölçüsüz bir laftır.

Zira kamil bir Müslüman, din kardeşine gelecek zararın defini kendi menfaatından daha mühim bir mesele olarak kabul eder. Şair ne hoş ifade etmiştir:
Tasavvuf, yar olup bar olmamaktır,
Gül, gülizar olup har olmamaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir