Menemen Olayı Nedenleri

Menemen Olayı nasıl başlayıp gelişmiştir, Menemen Olayı sebep ve sonuçları nelerdir, Menemen Olayı hakkında bilgi.

Türkiye Cumhuriyetinin laik yapısına, hatta varlığına kast edmek isteyen şeriat yanlılarının düzenlediği ve yedek subay öğ­retmen Kubilay ile birlikte iki görevli bek­çinin öldürüldüğü olaydır.

17 Kasım 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası feshedilince birçok tarikat şeyhi ve müridin maskesi de düştü. Bunlardan Nakşibendi şeyhi Meh­met Manisa civarında topladığı müridlerini ve bir kısım köylüyle Menemen’e gel­di.

menemen_olayiKasaba meydanında şeriatı ve Arap harflerini savunur konuşmalar yaptı. Ola­yı haber alan yedek subay Kubilay yanın­da birkaç erle meydana gelerek toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Bu arada Der­viş Mehmet Kubilay’ı vurdu. Daha sonra bir bağ bıçağı ile kafasını kesti, isyana dö­nüşen bu hareket bastırıldıktan sonra Der­viş Mehmet öldürüldü. Asilerin çoğu as­keri mahkemede yargılandı. Çoğu idam edildi.