Mendel Kanunları Nedir?

Mendel Kanunları çeşitleri nelerdir, Mendel Kanunları konu anlatımı, Mendel Kanunları hakkında bilgi.

Çaprazlama tecrübelerinden Mendelin elde ettiği neticeler Mendel Kanunları adı altında toplanmaktadır.

  • Aynı karakter bakımından farklı iki homozigotun çaprazlanmasından meyda­na gelen melezlerin genotipleri birbirinin aynıdır.
  • Bir melezin gametleri meydana ge­lirken allelgenler birbirinden ayrılır. Her gamet her allel çiftinden sadece bir gen alır. Gametlerde hangi genlerin olacağı tesadüfe kalmıştır.
  • Bir melez muhtemel olan her çeşit gameti eşit nisbetlerde meydana getirir. Gametlerin birbirlerini dölleme şansı ta­mamen aynıdır.
  • Melezlerin birbiriyle çaprazlanma­sından elde edilen dölde, o melezin hibritlik derecesine göre belli bir ayrışım ora­nı görülür (3:1), (9:3:3:1) gibi.