Selçuklu Sultanı Melikşah Kimdir?

In Genel, Kim, Kimdir, Sosyal Bilimler, Tarih, Türk Tarihi 11 views

Sultan Melikşah kimdir, Melikşah ne zaman ve nerede yaşadı, Melikşahın yöneticiliği hakkında bilgi.

Büyük Selçuklu hanedanının 3. hüküm­darıdır. Büyük Türk hükümdarı, Alparslanın oğludur. Babasının ölümü üzerine 17 ya­şında tahta çıktı.

Devrinde Selçuklu İmparatorluğu en kudretli devresini yaşamıştır. Babasının ve­ziri ünlü Nizamülmülk’ü, bütün saltanatı boyunca makamında tuttu. Amcalarının ayaklanmalarını bastırdı, imparatorluğa bağlı devletleri tamamen itaat altına al­makla uğraştı. Bu arada Karahanlıları, Gazneli Türkler’i sıkı bağlarla kendine bağ­ladı. Böylece Selçuklu nüfuzu Hindistan içlerine kadar uzandı.

meliksah

Melikşah babasının amcasının oğlu olan Kutalmışoğlu Süleymanşah’a 1077’de resmen Anadolu melikliği fermanını gön­derdi. Bu tarih, Türkiye’nin kuruluş ta­rihidir.

Melikşah Kafkasya’yı ele geçirdikten sonra Maveraünnehir’e döndü. Bundan sonra yeni teşekkül eden Hasan Sabbâh’ın ismaili tarikatına karşı mücadeleye giriş­ti. 1092’de veziri Nizamülmülk’ü, İsmaililer öldürdüler. Bir ay sonra da Sultan Me­likşah 37 yaşında Bağdat’ta öldü. Cena­zesi başkenti İsfahan’a götürüldü.

Büyük Selçuklu imparatorluğunun devlet teşkilatı, Melikşah zamanında en mükemmel derecesine erişmiş, Melikşah “Sultan’ül Alem” (Dünya imparatoru) di­ye tanınmıştır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Selçuklu Sultanı Melikşah Kimdir?"


Top