Meksika Neresidir, Meksika Hakkında Bilgi

Meksika Nüfusu, Meksika Ekonomisi, Meksika Hakkında Kısa Bilgi.

Meksika için bir dönüm noktası olan 1521 yılı, ülkenin tarihini kesin bir çizgiyle ikiye ayırır. O yıl Meksika, İspanyolların saldırısına uğradı, ülkenin büyük tarihi imparatorluğu olan Aztek Devleti’nin başkenti Tenochtitlan üç aylık bir kuşatmadan sonra baştan başa yakılıp yıkıldı. Kana susamış barbar istilacıların komutanı Hernando Cortez bile dünyanın en güzel şehri dediği Tenochtitlan’ın bu acı sonunu görünce göz yaşlarını tutamamıştı.

Venedik gibi kanallar üzerinde yükselen Tenochtitlan, Texcoco Gölü kıyılarındaki yüzlerce ada üzerinde yayılmaktaydı. 100.000 kişilik nüfusuyla çağının en parlak dönemini yaşayan şehirde Aztek’lerin ünlü tanrısı Kulucan ve onun kardeşi sayılan Tekskatlopikd şerefine dikilmiş ve yirmiye yakın anıt ve bir o kadar da tapınak vardı.

Katolikliği yaymak uğruna kanlı savaşlara girişen Cortez’in sanıldığı kadar barbar, merhametsiz olmadığı söylenir. meksikaKatolik tarihçilere bakılırsa Cortez, ülkeyi yakıp yıkmak, parlak bir uygarlığı yok etmek istememiş, onları İspanyol kültürünün nimetlerinden yararlandırmayı düşünmüş.

Ama tarih, bunun tam tersini göstermektedir. Gerçekten de Aztek Devleti’nin bütün hazinesine el koyan İspanyollar, yükte hafif, pahada ağır ne varsa hepsini ülkelerine taşıdılar. İspanya Kiralı Şarlken’in sorumsuz bir hizmetkarı ve koyu bir katolik olan Cortez, gaddarlık pahasına elde ettiği korkunç başarılarından ötürü Meksika Valiliği’ne atandı. Yeni İspanya adı verilen ülke böylece 1522 yılında, bir İspanyol sömürgesi oldu.

Amerika Kıtasının en büyük kültür devletini kurmuş olan Aztek’ler ve Mayalardan bugün elimizde pek az eser vardır. Kalıntılardan, bu esrarengiz uygarlığın çok ileri bir düzeye erişmiş olduğu anlaşılmaktadır.