Mehmet Fuad Köprülü Kimdir?

Mehmet Fuad Köprülü Osmanlı imparatorluğunun kuruluşu, Mehmet Fuad Köprülü eserleri, Mehmet Fuad Köprülü hakkında bilgi.

20. yüzyıl edebiyat tarihçisi. Hukuk öğrenimini yarıda bırakarak edebiyat, tarih, toplum bilim atanlarında çalıştı. Öğretmenlik, öğretim üyeliği, milletvekilliği görevlerinde bulundu.

Edebiyata, Fecr-i Ati topluluğunda şair olarak başlayan Fuad Köprülü, bilimsel çalışmalarıyla Türk edebiyatı tarihine önemli katkılarda bulundu.

mehmet_fuat_koprulu1924’te Türkiyat Enstitüsü’nü kurdu. Milli Tetebbular Mecmuası, Türkiyat Mecmuası, Türk Hukuk ve iktisat Tarihi Mecmuası, Ülkü gibi dergileri yönetti. İslam Ansiklopedisi’ne 70’ten faz­la madde, dergilerde kalan yüzlerce yazı­sıyla kültürümüze büyük hizmetler verdi.

Önemli eserleri: Türk Edebiyatı Tarihi I (1920-21), Türk Edebiyatında İlk Mutasav­vıflar (1919), Türkiye Tarihi (1923), Azeri Edebiyatına Ait Tedkikler (1926), Divan Edebiyatı Ansiklopedisi (1932-1934), Türk Saz Şairleri (5. cilt), Edebiyat Araştırmala­rı (1966).