Mehmet Ali Ayni Kimdir, Hakkında Bilgi

Mehmet Ali Ayni tasavvuf tarihi, Mehmet Ali Ayni hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Tanınmış Türk ilim adamlarındandır. Manastır’a bağlı Serfiçe kasabasında doğdu. Necip Sipahi adlı bir zatın oğludur. Ayni oğulları diye bilinen soyu vaktiyle Konya’ dan göçmüş, Mora’ya yerleşmiştir.

Önceleri Serfiçe ve Selanik’te başladığı öğrenimine daha sonraları Soğukçeşme ve Gülhane Rüştiyelerinde devam etti. 1888’de Mülkiye Mektebini bitirerek, Edirne İdadisi öğretmenliğine gönderildi. Bundan sonra Dedeağaç, Halep ve Diyarbakır idadi ve Maarii Müdürlüklerinde, Kosova ve Kastamonu Mektupçuluklarında, Karesi ve Lazkiye Mutasarrıflıklarında, Harput ve Trabzon Valiliklerinde ve istanbul Dok Şirketi, Fenerler idaresi Müşavirliğinde bulundu.

1914’te istanbul Darülfünunu Felsefe müderrisi olarak Üniversite öğretim üyeleri arasına giren Mehmet Ali Ayni, bundan sonra Tasavvuf tarihi, Harbiye ve Harp Akademisinde de siyasi tarih okuttu, 1926’da Amerika’da Milletlerarası Felsefe Kongresinde, 1930’da da İngiltere’deki kongrede Türk delegesi olarak bulundu.
Otuz beş kadar eserinin başlıcaları: Gazali, ilim ve Felsefe, Farabi, Hacı Bayramı Veli, İsmail Hakkı» (Fransızca), Demokrasi Nedir?, Tasavvuf Tarihi, Ruhiyat Dersleri, İbni Arabi (Türkçesi ve Fransızcası), Tarih-i Edebi-i Alem» (Fransızcadan), Örfiyat-ı Siyasiye ve Ahlakiye, Milliyetçilik (1943).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir