Medrese Nedir?

In Genel, Sosyal Bilimler, Sosyoloji 10 views

Medrese ne işe yarar, Medreselerin kapatılması, Medrese hakkında bilgi.

Bazı İslam ülkelerinde dini bilgilerin ya­nında matematik, hukuk gibi bilgilerin okutulup öğretildiği okul.

İlk medrese Hz. Muhammed’in Mek­ke’den Medine’ye göç etmesinden (622) sonra yapılan Peygamber Camiinin av­lusunda kurulmuştur. Suffe (sofa) adı veri­len bu medrese, evsiz barksız sahabele­rin Müslümanlığın emir ve ilkelerini koru­yup öğrendikleri bir okul ve aynı zaman­da da yatıp kalktıkları bir barınak olarak kullanılmıştır.

medreseBurada okuyanlara da “ehl-i Suffe” (Suffe halkı) denilmişti. Daha sonra İslam ülkelerinin bütün büyük merkezle­rinde değişik biçimde medreseler kurul­muş, bunların bir kısmı bağımsız olarak, bir kısmı da camilerin bitişiğinde yapıl­mıştır.

Yurdumuzda özellikle Osmanlı imparatorluğunun ilk dönemlerinde İstanbul, Edir­ne, Konya, Erzurum, Sivas, Kayseri, Diyarbakır gibi büyük şehirlerde yaptırı­lan büyük camilere medreselere bağlı ola­rak (hücre) yapılmıştır. Burada kalan öğrenciler çoğunlukla yemeklerini kendi­leri pişirirlerdi. Bazı medreseler ise bü­yük camilerle birlikte yapılır ve dershane­lerin yanısıra yemekhane, hastane, kütüp­hane gibi gerekli bölümleri de kapsardı. Bunlara “külliye” (bütün) adı verilirdi, is­tanbul’daki Fatih Külliyesi ile Süleymaniye Külliyesi bunlardandır.

Medrese öğre­nimi bugünkü öğrenim sistemine benzer bir sistemle uygulanıp çeşitli derecelere ayrılmıştı. Medrese öğrenimini bitirenler devlet mekanizması içinde değişik görev­lere tayin edilirlerdi. Medresedeki öğre­tim Üyelerine ise “müderris” denirdi. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924 yı­lında Tevhid-i Tedrisat (öğrenimin birleştirilmesi) Kanunu çıkartılmış, bu kanunla bütün öğrenim Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda toplanmış ve medreseler kapatılarak medrese öğrenimine son verilmiştir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Medrese Nedir?"


Top