Meclisin Açılması Tarihi

Türkiye büyük millet meclisinin açılması, Meclisin Açılmasıyla bağımsızlığımıza kavuşmamız.

19 Mart 1920’de yayımlanan bir genelgeyle milletin yeniden seçeceği temsilcilerle, istanbul Meclis-i Mebusan üyelerinden Anadolu’ya geçebilenlerden oluşturulacak yeni meclisin 23 Nisan 1920’de Ankara’da çalışmaya başlayacağı duyuruldu.

22 Nisan 1920’de yayımlanan 2. bir genelgeyle de 23 Nisan’da toplanacak. Büyük Millet Meclisinin milleti temsil edeceği ve bu yetkiyi onun adına kullanacağı belirtildi.

meclis19 Mart 1920 genelgesi sonucu yapılan seçimlerle Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de toplandı. Büyük Millet Meclisi 1 numaralı kararıyla kendi kuruluşunu düzenledi. Gene Mustafa Kemal’in teklifiyle TBMM’nin iradesi üstünde başka bir gücün olmadığı; TBMM’nin yasama, yürütme yetkilerini kendinde toplayacağı kararlaştırıldı.

Meclis’ten seçilecek bir kurul vekiller heyeti olarak görevlendirilecek ve hükumet işlerine bakacak Meclis başkanı bu kurulun başkanıdır. TBMM meşruluğunu (yasallığını) inkar edenlere karşı 2 numaralı kararıyla Hıyanet-i Vataniye yasasını çıkardı. Böylece 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM bir Kurucu Meclis görevi üstlendi. Aynı zamanda Ulusal Kurtuluş Savaşını örgütleyip yönetti. 2 Mayıs 1920’de de 3 sayılı yasayla icra vekilleri heyeti seçildi.