Mecellen Nedir, Hakkında Bilgi

In Genel, Osmanlı Tarihi, Sosyal Bilimler, Tarih 20 views

Mecellenin maddeleri nelerdir, Mecellen kim tarafından hazırlanmıştır, Mecellen hakkında bilgi.

Osmanlı Devletinin Medeni Kanunudur. Tanzimat’ın ilanından sonra, Batı tesiriy­le hukuk alanında birçok değişikliklere gi­rilmiştir. Bu arada Osmanlı vatandaşları­nın özel hukuk ilişkileriyle ilgili olarak da bir kanun hazırlanmış ve buna “Mecele-i ahkam-ı adliye” adı verilmiştir.

Ahmed Cevdet Paşa’nın başkanlığında kurulan bir ilim kurulunun hazırladığı bu kanun yedi yılda tamamlanmıştır. Mecelle “Büyü”, “icar”,”Kefalet”, “Havale”, “Rehin”, “Emanet”, “Hibe”, “Gasp ve itlaf”, “Ha­cir, ikrah, Şuf’a”, “Envai Şirket”, “Veka­let”, “Sulh ve ibra”, “ikrar”, “Dava”, “Beyyinat ve Tahlif”, “Kaza” gibi muhte­lif kitaplara ayrılmıştır.

Kanunun tamamı 8151 madde tutmaktadır. Bu kitapların herbiri, hazırlandıkça değişik tarihlerde yürürlüğü girmiştir. Birinci kitap Zilhicce 1285 (I868), son kitap ise Şaban 1293 (1876) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mecelle, Batı medeni kanunlarından il­ham almakla beraber, temelde İslam di­ninin ve özellikle Hanefi mezhebinin ka­bul ettiği hukuk esaslarına göre düzen­lenmiştir. Özel hukuk ilişkilerinin bu şe­kilde bir bütün kanun içinde düzenlenme­si, Osmanlılarla ekonomik ilişkiler kuran yabancı devletlerin bu ilişkilerinde güven kazanması amacıyla açıklanabilir.

Mecelle, genellikle İslam dininin esas­larına dayanması, her olay için ayrı bir hü­küm taşıyan kazuistik niteliği yüzünden çok uzun olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonraki laik kanunlaştırma hareketi içinde yürürlükten kaldırılmıştır. 1926 yılında kabul edilen, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu, Mecelle’nin yerini almışlardır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Mecellen Nedir, Hakkında Bilgi"


Top