Mayoz Bölünme Nedir?

Mayoz Bölünme evreleri, Mayoz Bölünme özellikleri nelerdir, Mayoz Bölünme hakkında bilgi.

Eşeyli üreme yapan canlılarda kromo­zom sayısının yarıya inmesini sağlayan bölünmedir. Yumurta ve sperm hücrele­ri bu bölünme sonucu meydana gelir. Mayoz bölünme kendi içinde Mayoz I ve Mayoz II diye isimlendirilen iki bölünmeyi kapsar.

Mayoz esas kromozom sayısını yarıya indiren bölümdür. Mayoz II, Mayoz l’de oluşan 2 hücrenin 4 hücre haline gel­mesini sağlar. Mayoz I de Profaz I, Metafaz I, Anafaz I ve Telafaz I olmak üzere  4 evre bulunur.

Profaz l’de eş kromozom­lar arasında krossingover adı verilen par­ça değiştirme olayı meydana gelir. Ma­yoz I ile Mayoz II arasında İnterkinez ev­resi bulunur. Mayoz ll’de de aynı evreler yer alır fakat Mayoz II aynen bir mitoz bö­lünmedir. Mayoz l’in ürünü olan kromo­zom sayılarını değiştirmez. Sonuçta mayozda vücut hücrelerinin yarısı kadar kromozom taşıyan (haploid) 4 adet hücre meydana gelir.