Maximilien Robespierre Kimdir?

Maximilien Robespierre hayatı ve eserleri, Maximilien Robespierre hakkında bilgi.

Fransız İhtilalinin ünlü önderlerinden biridir. Eski bir ailenin oğlu idi, iyi bir öğrenim yaptı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukat olarak hayata atıldı, 1789’da toplanan ilk Kurucu Meclise Paris’ten milletvekili olarak katıldı.

Robespierre, bu ilk meclisteki çalışmalarından çok aşın hürriyetçilerin birleştiği Jakobenler (Jacobin) kulübündeki söylevleri, ayrıca Rousseau’nun siyasal, toplumsal fikirlerinin ateşli bir taraftarı olarak ün kazandı. Önceleri ılımlı bir ihtilalci, hatta anayasaya bağlı krallık taraftarıydı, sonradan Jirondenler’in cumhuriyetçi fikirlerini benimsedi. 16. Louis’nin Fransa’ dan kaçmaya çalışmasından sonra da, başkanı gibi olduğu Jakobenler arasında aşırı, uzlaşmaz bir ihtilalci olarak davrandı.

İkinci Millet Meclisi’ne üye olamayan Robespierre, Üçüncü Meclis’e girince, önce Kirala işten el çektirilmesi, daha sonra da idam edilmesi için oy verdi. 1793’te, mecliste söylediği şiddetli söylevle Jirondenler’le taraftarlarını vatan haini ilan ettikten sonra idam ettirdi. Ondan sonra, tam bir yıl Fransa’nın tek sözü geçer adamı oldu.

Robespierre, Fransız ihtilalinde sel gibi kan akıtıldığı Terör (Yıldırma) Devrinin temsilcisi sayılır. Robespierre, yepyeni bir hükumet sistemi, din müessesesi kurmak ama-cıra güdüyordu. Bunun için kendisine rakip gördüğü  Kralcılar, Cumhuriyetçileri, hatta kendisiyle ayn, fikirde olanları bile ortadan kaldırdı.  En  sonunda, başkalarını sehpaya göndermek için alet olarak kullandığı Meclis üyelerinin bir kısmı, Robespierre’in bu politikasından usandılar. 27 temmuz 1794 te Robespierre, mecliste gene sayısız kurban isteyince,   Cambon,   Robespierre suçlandırdı.

Ertesi gün mecliste konuşmak isteyen Robes pierre’e diktatöre söz yok diye bağırdılar, söz vermediler. O gece Robespierre’le arkadaşları tevkif edildiler, ertesi akşam da idam edildiler.